Custom Search

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิธีแก้ปัญหาเครื่องคอมrestartเอง

แก้ปัญหาเครื่องคอม
restart เอง
     แนะนำวิธีแก้ปัญหาเครื่องคอมทำการรีสตาร์ทตัวเองบ่อย
ดูวิดีโอแนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะครับ
    การรักษาเครื่องคอมที่ดีคือการที่เราไม่จำเป็นต้องโหลดโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องมาเยอะ ๆ

แต่ให้เราใช้เพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็พอครับและไม่ควรเพิ่มอะไรก็ตามที่ทำให้คอมต้องจ่ายหรือใช้

กระแสไฟในการจ่ายเยอะเกินไปก็พอครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

บทความที่ได้รับความนิยม

การทำเงินผ่านเน็ท การทำโฆษณาผ่านเน็ท

อาหารไทย

AlertPay

Signup to AlertPay todayธนาีคารออนไลน์ที่ใช้แค่ email ในการเปิดบัญชี คลิกอ่านรายละเอียด